2. 7. 2020 proběhlo také první společné jednání pracovní skupiny RHSD pro kulturní otázky na MK ČR po dlouhé řadě videokonferencí. Na programu krom současné situace týkající se opatření proti šíření COVID-19, byla i příprava státního rozpočtu, respektive rozpočtu MK ČR pro rok 2021, nebo novela zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury, ze které by snad mohla vzejít možnost spoluzřizování kulturních institucí – příspěvkových organizací.