logo

 • web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

Současná vláda rozhodla, že plat významné části zaměstnanců veřejného sektoru, konkrétně zaměstnanců odměňovaných podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., nebude pro rok 2022 vůbec zvýšen. Bohužel, týká se to už tak nejhůře zařazených a odměňovaných zaměstnanců.

Odmítáme populistickou rétoriku nové vlády, která vyhlašuje teze o potřebě utahování opasků a hledání dalších rezerv u „úředníků“. Členové vlády velice dobře ví, že zdaleka nejde jen o úředníky, ale že do této množiny zaměstnanců patří i nesmírně široký okruh zaměstnanců kultury – knihovníci, hudebníci, herci, zaměstnanci galerií, zpěváci, technici, lidé uměleckořemeslných profesí, ale také právníci, ekonomové, odborníci IT profesí atd.

Často jde o špičkové specialisty, absolventy odborných středních nebo vysokých škol, mnohdy s dalším specializačním vzděláním: kurátory uměleckých a muzejních sbírek, odborníky v oblasti práce s rukopisy a historickými tisky, restaurátory, památkáře, archiváře, lingvisty a historiky, ale také právníky, odborníky IT profesí atd. V případě umělců se jedná o absolventy několikastupňového uměleckého vzdělání, často působící na vysoce výběrových postech, například jako členové symfonických a divadelních souborů. Všechny zmíněné obory jsou nedílnou součástí i vzdělávacího systému v ČR a je zcela ostudné, že současná vláda, proklamující jako prioritu podporu vzdělání, zcela ignoruje právě zaměstnance kultury.

Je běžné, že vysoce náročná, odborná a výběrová pozice v oblasti kultury je ohodnocena při nástupu zaměstnance necelými 23.000 Kč hrubého (v případě středoškoláků i méně). Současná vláda těmto zaměstnancům vzkazuje, že víc si nezaslouží, respektive že pro ně nemá finanční prostředky. Rozhodla se vláda vědomě přidávat jen některým, již nyní lépe ohodnoceným?
Zaměstnanci v kultuře, kteří už tak jsou dlouhodobě nejhůře odměňovaní, budou mít v obchodech jiné ceny? Pro ně inflace neplatí? Ceny energií se budou také určovat podle tarifních tabulek? Proč lidem s nejnižšími platy má opět nejvíce propadnout reálný příjem? Opravdu tato do nebe volající nespravedlnost je v souladu s vládní proklamací o podpoře kultury?

Pokud jde o státní rozpočet a rozpočty samospráv, odborové svazy v oblasti kultury se již v roce 2020, při koronavirové krizi, zachovaly velmi zodpovědně a nepožadovaly nárůst platů pro rok 2021. Současná vláda „ohodnotila“ tento přístup tak, že bez jakéhokoliv dalšího jednání na úrovni tripartity, tj. zcela jednostranně, rozhodla o dalším nenavýšení tarifů 1. platové tabulky i pro rok 2022. Klademe si otázku, zda po takovém jednání a rozhodnutí budou napříště odborové organizace v kultuře ochotny nabízet kompromisní a vstřícná gesta, když se ukazuje, že jejich přístup je vládou spíše hrubě zneužíván. Solidní jednání zástupců odborových svazů současná vláda nejenže neocenila, ale dokonce svým rozhodnutím o dalším zmrazení platových tarifů zaměstnanců kultury dala jasně najevo, že kvalita práce a osud lidí působících v kultuře jsou pro ni nevýznamné a že tato oblast si „zaslouží“ (v minulosti tolik kritizovaný) zbytkový přístup.

Vyzýváme vládu k okamžitému přehodnocení jejího rozhodnutí, zahájení tripartitního jednání a nalezení řešení v podobě navýšení (řádné valorizaci!) platů v kultuře. Patří sem také nezbytné navýšení provozních rozpočtů, a to nejen organizací zřizovaných Ministerstvem kultury ČR, ale i kulturních organizací v regionech.

Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR
Anna Machová, předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody
Richard Rokos, Unie – odborový svaz profesionálních zpěváků ČR
Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace
Iveta Bergerová, předsedkyně OS pracovníků knihoven
Renata Soudná, předsedkyně OS pracovníků kulturních zařízení
Berthold Kaupa, předseda Odborové asociace divadelníků

Stáhnout jako pdf