• web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

Vítejte na oficiálních stránkách UNIE – odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR.

Odborové svazy kultury vydaly stanovisko k podkladu Ministerstva kultury ČR k přípravě zákona o VKI a k jednání pracovního týmu RHSD. Celý, podrobný dokument je ke stažení na následujícím odkazu níže.

   Souhrnné stanovisko, připomínky a dotazy odborových svazů kultury sdružených v ČMKOS
k podkladu MK ČR o VKI a k jednání pracovního týmu RHSD pro kulturní otázky dne 15.12.2022


A zde je je stažení průvodní dopis ministrovi kultury.

  Průvodní dopis OS kultury ČMKOS ministrovi kultury M. Baxovi ke stanovisku k VKI

 

 

 

Vážený pan

Mgr. Martin Baxa

ministr kultury

Maltézské náměstí 1

Praha 1

 

V Praze dne 10. 12. 2022

 

Otevřený dopis ministrovi kultury Martinu Baxovi s žádostí o navýšení platových tarifů zaměstnanců kultury (příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů) od 1. 1. 2023.

 

 

Vážený pane ministře,

 

odborové svazy působící v oblasti kultury sdružené v ČMKOS Vás tímto žádají o podporu zvýšení platových tarifů uvedených v Příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, to od 1. 1. 2023.

 

Vláda navrhla pro rok 2023 nezvyšovat u většiny zaměstnanců veřejných služeb a správy platové tarify, ale navýšit o 4 % objem finančních prostředků určených na nadtarifní složky platů. Odborové svazy dlouhodobě upozorňují na skutečnost, že takové řešení znamená pro většinu nejhůře odměňovaných zaměstnanců nejen značnou míru nejistoty, ale většinou i absenci jakéhokoliv navýšení platů. Toto vládou navržené řešení se navíc týká jen státních příspěvkových organizací a pro zaměstnance kulturních institucí zřizovaných kraji a obcemi bude velkým zklamáním. V dnešní době, při extrémní inflaci, vysokých životních nákladech a s vědomím, že zaměstnanci kultury patří dlouhodobě mezi nejhůře odměňované zaměstnance veřejných služeb, je rozhodnutí vlády stěží pochopitelné a akceptovatelné.

 

Na posledním jednání o platech 6. 12. 2022 na MPSV ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka jasně uvedl, že se osobně nebrání převodu objemu prostředků z navrhovaného nadtarifního navýšení platů do tarifů, ovšem toto navýšení platových tarifů by museli podpořit i ostatní členové vlády, tedy jednotliví rezortní ministři. Zástupci odborů proto mají na doporučení ministra Jurečky oslovit své rezortní ministry s žádostí o podporu takového řešení.

 

V kontextu výše uvedeného již došlo k dohodě na úrovni ministerstva školství a ČMOS pracovníků školství, kdy 80 % částky určené na navýšení objemu prostředků na platy bude přesunuto do tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky.

 

Žádáme Vás tedy, vážený pane ministře, abyste také – stejně jako ministr školství – podpořil navýšení platových tarifů od 1. 1. 2023 i pro zaměstnance v oblasti kultury.

 

Za všechny zaměstnance kultury předem děkujeme.

 

Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR

Miroslava Knoflíčková, předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody

Richard Rokos, Unie – odborový svaz profesionálních zpěváků ČR

Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace

Iveta Bergerová, předsedkyně OS pracovníků knihoven

Renata Soudná, předsedkyně OS pracovníků kulturních zařízení

 

profesní a odborové svazy při ČMKOS

novému vedení Ministerstva kultury ČR

 

 

1. Zachování sociálního dialogu na úrovni MK ČR

2. Výrazné zvýšení prostředků na kulturu ze strany státu

3. Zachování a upevnění zaměstnaneckých poměrů, rozvoj personálních kapacit v kultuře

4. Zvyšování platů

5. Posouzení fungování příspěvkových organizací vs. nová právní forma kulturních institucí

6. Status profesionálního umělce

7. Národní plán obnovy a investice do infrastruktury v oblasti kultury

8. Posilování významu kultury a veřejné kulturní služby, zákon o kultuře

9. Ochrana kulturního dědictví a dodržování mezinárodních závazků ČR

10. Knihovny a muzea

 

images/Zmrazeni_platu.pdf

Současná vláda rozhodla, že plat významné části zaměstnanců veřejného sektoru, konkrétně zaměstnanců odměňovaných podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., nebude pro rok 2022 vůbec zvýšen. Bohužel, týká se to už tak nejhůře zařazených a odměňovaných zaměstnanců.

Odmítáme populistickou rétoriku nové vlády, která vyhlašuje teze o potřebě utahování opasků a hledání dalších rezerv u „úředníků“. Členové vlády velice dobře ví, že zdaleka nejde jen o úředníky, ale že do této množiny zaměstnanců patří i nesmírně široký okruh zaměstnanců kultury – knihovníci, hudebníci, herci, zaměstnanci galerií, zpěváci, technici, lidé uměleckořemeslných profesí, ale také právníci, ekonomové, odborníci IT profesí atd.

Často jde o špičkové specialisty, absolventy odborných středních nebo vysokých škol, mnohdy s dalším specializačním vzděláním: kurátory uměleckých a muzejních sbírek, odborníky v oblasti práce s rukopisy a historickými tisky, restaurátory, památkáře, archiváře, lingvisty a historiky, ale také právníky, odborníky IT profesí atd. V případě umělců se jedná o absolventy několikastupňového uměleckého vzdělání, často působící na vysoce výběrových postech, například jako členové symfonických a divadelních souborů. Všechny zmíněné obory jsou nedílnou součástí i vzdělávacího systému v ČR a je zcela ostudné, že současná vláda, proklamující jako prioritu podporu vzdělání, zcela ignoruje právě zaměstnance kultury.

Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás s neodkladnou záležitostí. Již několikrát byla zrušena plánovaná schůzka zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů s vedením Ministerstva kultury ČR a se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, která měla řešit problematiku podmínek práce umělců v kolektivních tělesech.

Přes naše návrhy a apely (od dubna 2020) na vypracování funkčního a jasného seznamu pravidel pro činnost orchestrů, sborů a souborů jsme v situaci, kdy řada ustanovení a nařízení mají nejasný, pouze doporučující charakter a jsou nevynutitelná.

  SPOLEČNÁ VÝZVA     
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů

VLÁDĚ, POSLANCŮM A POLITICKÝM STRANÁM

Zastavte další zbytečné umírání lidí!

 

   

Ihned přestaňte zneužívat současnou pandemii ke svému politikaření, vzájemnémuvydírání a napadání!
Ihned přestaňte kvůli svým sobeckým politickým zájmům hrát ruskou ruletu s našimi životy!