• web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

Vítejte na oficiálních stránkách UNIE – odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR.

profesní a odborové svazy při ČMKOS

novému vedení Ministerstva kultury ČR

 

 

1. Zachování sociálního dialogu na úrovni MK ČR

2. Výrazné zvýšení prostředků na kulturu ze strany státu

3. Zachování a upevnění zaměstnaneckých poměrů, rozvoj personálních kapacit v kultuře

4. Zvyšování platů

5. Posouzení fungování příspěvkových organizací vs. nová právní forma kulturních institucí

6. Status profesionálního umělce

7. Národní plán obnovy a investice do infrastruktury v oblasti kultury

8. Posilování významu kultury a veřejné kulturní služby, zákon o kultuře

9. Ochrana kulturního dědictví a dodržování mezinárodních závazků ČR

10. Knihovny a muzea

 

images/Zmrazeni_platu.pdf

Současná vláda rozhodla, že plat významné části zaměstnanců veřejného sektoru, konkrétně zaměstnanců odměňovaných podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., nebude pro rok 2022 vůbec zvýšen. Bohužel, týká se to už tak nejhůře zařazených a odměňovaných zaměstnanců.

Odmítáme populistickou rétoriku nové vlády, která vyhlašuje teze o potřebě utahování opasků a hledání dalších rezerv u „úředníků“. Členové vlády velice dobře ví, že zdaleka nejde jen o úředníky, ale že do této množiny zaměstnanců patří i nesmírně široký okruh zaměstnanců kultury – knihovníci, hudebníci, herci, zaměstnanci galerií, zpěváci, technici, lidé uměleckořemeslných profesí, ale také právníci, ekonomové, odborníci IT profesí atd.

Často jde o špičkové specialisty, absolventy odborných středních nebo vysokých škol, mnohdy s dalším specializačním vzděláním: kurátory uměleckých a muzejních sbírek, odborníky v oblasti práce s rukopisy a historickými tisky, restaurátory, památkáře, archiváře, lingvisty a historiky, ale také právníky, odborníky IT profesí atd. V případě umělců se jedná o absolventy několikastupňového uměleckého vzdělání, často působící na vysoce výběrových postech, například jako členové symfonických a divadelních souborů. Všechny zmíněné obory jsou nedílnou součástí i vzdělávacího systému v ČR a je zcela ostudné, že současná vláda, proklamující jako prioritu podporu vzdělání, zcela ignoruje právě zaměstnance kultury.

Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás s neodkladnou záležitostí. Již několikrát byla zrušena plánovaná schůzka zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů s vedením Ministerstva kultury ČR a se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, která měla řešit problematiku podmínek práce umělců v kolektivních tělesech.

Přes naše návrhy a apely (od dubna 2020) na vypracování funkčního a jasného seznamu pravidel pro činnost orchestrů, sborů a souborů jsme v situaci, kdy řada ustanovení a nařízení mají nejasný, pouze doporučující charakter a jsou nevynutitelná.

  SPOLEČNÁ VÝZVA     
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů

VLÁDĚ, POSLANCŮM A POLITICKÝM STRANÁM

Zastavte další zbytečné umírání lidí!

 

   

Ihned přestaňte zneužívat současnou pandemii ke svému politikaření, vzájemnémuvydírání a napadání!
Ihned přestaňte kvůli svým sobeckým politickým zájmům hrát ruskou ruletu s našimi životy!

Ministerstvo kultury ČR vydalo doporučení, to adresně ke kolektivním tělesům, aby lidé a organizace využívali bezplatné AG testování, které je možné nyní provést jednou za tři dny. Řada organizací, přestože vyvíjí zvýšenou činnost i v současném nejvyšším stupni rizika, testování neřeší. Příští týden máme jednat s ministrem kultury o možnosti pravidelného testování kolektivních těles PCR metodou, samozřejmě za přímé podpory státu. Nejenže je podle dostupných informací PCR test citlivější a spolehlivější, ale samotný odběr kloktáním je především pro opakované užití rozhodně komfortnější. O testování PCR metodou formou kloktání jsme již před 3 týdny jednali s představiteli Ústavu molekulární a transplantační medicíny v Olomouci, který funguje v rámci Univerzity Palackého. O výsledku jednání Vás budeme informovat.
 

Ve čtvrtek 17. 12. 2020 se uskutečnilo jednání s ministrem kultury, který představil dokument Teze státní kulturní politiky (SKP) pro období 2021 - 2025+. I při jednání jsme uvedli, že poslední SKP nebyla ani schválena vládou, ale byla vzata jen na vědomí, ergo bez přijaté závaznosti, alespoň některých konkrétních bodů, které by měly být reálně proveditelné, zůstane SKP jen dalším nefunkčním dokumentem plným proklamací a frází. Další podmínkou smysluplného naplňování SKP jsou prostředky, kterých se v kultuře stále nedostává v potřebné míře, naopak hrozí jejich další úbytek s přijetím nového daňového balíčku. Jistou nadějí je Národní plán obnovy, který by mohl přinést do oblasti kultury bezprecedentní podporu ze strany EU.