logo

 • web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

 

 

Vážený pan

Mgr. Martin Baxa

ministr kultury

Maltézské náměstí 1

Praha 1

 

V Praze dne 10. 12. 2022

 

Otevřený dopis ministrovi kultury Martinu Baxovi s žádostí o navýšení platových tarifů zaměstnanců kultury (příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů) od 1. 1. 2023.

 

Vážený pane ministře,

 

odborové svazy působící v oblasti kultury sdružené v ČMKOS Vás tímto žádají o podporu zvýšení platových tarifů uvedených v Příloze č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, to od 1. 1. 2023.

 

Vláda navrhla pro rok 2023 nezvyšovat u většiny zaměstnanců veřejných služeb a správy platové tarify, ale navýšit o 4 % objem finančních prostředků určených na nadtarifní složky platů. Odborové svazy dlouhodobě upozorňují na skutečnost, že takové řešení znamená pro většinu nejhůře odměňovaných zaměstnanců nejen značnou míru nejistoty, ale většinou i absenci jakéhokoliv navýšení platů. Toto vládou navržené řešení se navíc týká jen státních příspěvkových organizací a pro zaměstnance kulturních institucí zřizovaných kraji a obcemi bude velkým zklamáním. V dnešní době, při extrémní inflaci, vysokých životních nákladech a s vědomím, že zaměstnanci kultury patří dlouhodobě mezi nejhůře odměňované zaměstnance veřejných služeb, je rozhodnutí vlády stěží pochopitelné a akceptovatelné.

 

Na posledním jednání o platech 6. 12. 2022 na MPSV ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka jasně uvedl, že se osobně nebrání převodu objemu prostředků z navrhovaného nadtarifního navýšení platů do tarifů, ovšem toto navýšení platových tarifů by museli podpořit i ostatní členové vlády, tedy jednotliví rezortní ministři. Zástupci odborů proto mají na doporučení ministra Jurečky oslovit své rezortní ministry s žádostí o podporu takového řešení.

 

V kontextu výše uvedeného již došlo k dohodě na úrovni ministerstva školství a ČMOS pracovníků školství, kdy 80 % částky určené na navýšení objemu prostředků na platy bude přesunuto do tarifní tabulky pro pedagogické pracovníky.

 

Žádáme Vás tedy, vážený pane ministře, abyste také – stejně jako ministr školství – podpořil navýšení platových tarifů od 1. 1. 2023 i pro zaměstnance v oblasti kultury.

 

Za všechny zaměstnance kultury předem děkujeme.

 

Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR

Miroslava Knoflíčková, předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody

Richard Rokos, Unie – odborový svaz profesionálních zpěváků ČR

Ondřej Kepka, prezident Herecké asociace

Iveta Bergerová, předsedkyně OS pracovníků knihoven

Renata Soudná, předsedkyně OS pracovníků kulturních zařízení