Odborové svazy kultury vydaly stanovisko k podkladu Ministerstva kultury ČR k přípravě zákona o VKI a k jednání pracovního týmu RHSD. Celý, podrobný dokument je ke stažení na následujícím odkazu níže.

   Souhrnné stanovisko, připomínky a dotazy odborových svazů kultury sdružených v ČMKOS
k podkladu MK ČR o VKI a k jednání pracovního týmu RHSD pro kulturní otázky dne 15.12.2022


A zde je je stažení průvodní dopis ministrovi kultury.

  Průvodní dopis OS kultury ČMKOS ministrovi kultury M. Baxovi ke stanovisku k VKI