logo

 • web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

Vážený pane premiére,
obracíme se na Vás s neodkladnou záležitostí. Již několikrát byla zrušena plánovaná schůzka zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů s vedením Ministerstva kultury ČR a se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, která měla řešit problematiku podmínek práce umělců v kolektivních tělesech.

Přes naše návrhy a apely (od dubna 2020) na vypracování funkčního a jasného seznamu pravidel pro činnost orchestrů, sborů a souborů jsme v situaci, kdy řada ustanovení a nařízení mají nejasný, pouze doporučující charakter a jsou nevynutitelná.


Dle vyjádření vlády a odborníků dochází v tuto chvíli k dramatickému zhoršení situace – kolabující nemocnice, šířící se mutace viru, vážné stavy a úmrtí i mladších ročníků obyvatel. Z těchto důvodů vláda zvažuje zavedení velice tvrdého „lockdownu“, včetně omezení pohybu osob, uzavření školek apod. V případě tohoto vývoje je pro náš obor zcela nepřijatelné, aby činnost kolektivních těles byla nastavena pouhými doporučeními, která nelze vynutit. Upozorňujeme, že i v této době probíhá činnost kolektivních těles, kdy cca 60-80 umělců zkouší/pracuje několik hodin v jedné místnosti bez možnosti dodržet základní pravidla prevence – nošení roušek, rozestupy apod. Systém nepovinného testování je uplatňován jen v některých kulturních institucích, většinou ale nedostačující metodou AG testů v týdenních intervalech.

Bohužel praxe ukázala, že řada ředitelů a vedoucích pracovníků buď nehodlá dodržovat nynější vágně nastavená doporučení a „pravidla“, nebo je účelově vykládají s tím, že nejsou povinni je dodržovat. Při současné situaci to považujeme za obrovské riziko a bez jasných a vynutitelných pravidel může dojít k ohrožení zdraví mnoha lidí, nejen ve velkých kolektivních souborech.

Vyzýváme Vás, abyste neprodleně zprostředkoval adekvátní reakci MZDR ČR, které by podle našeho názoru mělo:

1. jasně určit, zda je za nynější situace vůbec možná činnost kolektivních těles, v tomto vydat jasné a nezpochybnitelné rozhodnutí,

2. případně jasně definovat konkrétní a vynutitelná pravidla a opatření, za jakých tato tělesa mohou dále pokračovat ve své činnosti,

3. pod jednotlivými přijatými rozhodnutími požadujeme odkaz na odpovědnou osobu nebo instituci.

Jiří Dokoupil, prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR
Richard Rokos, předseda Unie – odborového svazu profesionálních zpěváků ČR

24.2.2021