logo

 • web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

  SPOLEČNÁ VÝZVA     
Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů

VLÁDĚ, POSLANCŮM A POLITICKÝM STRANÁM

Zastavte další zbytečné umírání lidí!

 

   

Ihned přestaňte zneužívat současnou pandemii ke svému politikaření, vzájemnémuvydírání a napadání!
Ihned přestaňte kvůli svým sobeckým politickým zájmům hrát ruskou ruletu s našimi životy!

 • Vezměte vážně hrozbu nových ještě více nakažlivých mutací koronaviru a nezahrávejte si
  s nezodpovědnými nápady na rozvolňování opatření, prodlužte nouzový stav.
 • Neprodleně rozhodněte o ekonomické podpoře, která by zbavila lidi existenčních obav
  z nahlášení rizikových kontaktů a následné karantény. Jedině tak lze omezit šíření
  koronaviru.
 • Postarejte se o takové kompenzace, aby zoufalá ekonomická situace a strach z příštích dní
  nevyháněly lidi na velice rizikové demonstrace do ulic.
 • Zveřejněte informace o skutečné situaci v nemocnicích, nejen počty aktuálně nemocných
  s COVID-19, ale i těch, kteří po 20 dnech od pozitivního testu v oficiálních statistikách
  nefigurují, přestože dál zůstávají ve vážném stavu v nemocniční péči, často dlouhodobě.
 • Zveřejněte konkrétní a pravdivé informace o přetížení zdravotnického personálu,
  o dramaticky zvýšených počtech pacientů a neúnosném množství odpracovaných směn.
 • Přestaňte šířit chaos, výhružky a zpochybňování závažnosti současné situace.
 • Ukončete mediální hry, informujte jasně a pravdivě veřejnost a v zájmu záchrany životů
  společně požádejte občany o solidaritu a dodržování nezbytných, byť nepříjemných opatření.
  SPOLUOBČANŮM A ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI
 • Překonejte, prosím, své znechucení a zklamání z neoblíbených politiků, z dosavadních
  zmatků i některých absurdit. Neuchylujte se kvůli tomu ke konspiračním teoriím či
  k občanské neposlušnosti projevované nedodržováním opatření proti šíření koronaviru.
 • Věřte, prosím, zdravotníkům, kteří se starají o pacienty s covidem, že situace je velmi
  vážná, že i přes veškerou péči mnoho lidí rychle a neodvratně umírá. Že neumírají jen lidé
  velmi staří a velmi nemocní, ale i ti, kteří by jinak před sebou měli mnoho let hezkého života.
 • Věřte, že už je často pozdě, když pacienti v prudce se zhoršujícím stavu pláčí a litují toho,
  že dřív nevěřili závažnosti této nemoci a nechovali se zodpovědně. Nechtějte to také zažít!
 • Věřte, prosím, zdravotníkům, kteří vás žádají o solidaritu, ohleduplnost a zodpovědnost
  vůči sobě i vůči ostatním lidem, protože COVID-19 je zákeřná a smrtící nemoc.
 • Věřte, prosím, zdravotníkům, že situace ve většině nemocnic je už nyní kritická,
  neriskujte, nechtějte se tam ocitnout nebo tam svou nezodpovědností poslat své nejbližší.

V Praze 8. února 2021