Výzva vedení Unie OH ČR k problematice testování na SARS-CoV-2 u zaměstnavatele

                                                                                                       27. 11. 2020

Vedení Unie OH ČR tímto vyzývá všechny zaměstnance symfonických, komorních a divadelních orchestrů, aby, v případě možnosti testování na patogen SARS-CoV-2 zaměstnavatelem, projevili k tomuto postupu ochotu a vstřícnost.


Již od dubna 2020 se intenzivně snažíme dojednat s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR podrobné podmínky fungování kolektivních těles při zhoršené epidemiologické situaci. Bohužel, nikoliv vinou odborových svazů a organizací, taková metodika nebyla doposud vydána. V oblasti „živého“ umění, na rozdíl od jiných profesí, je problematické zajistit i ty nejzákladnější prvky ochrany zaměstnanců – roušky, rozestupy, home office apod. Jak se ukazuje i v jiných oborech a podnicích, mezi nejúčinnější formy boje proti šíření nemoci COVID-19 je testování zaměstnanců.
I z tohoto důvodu hledáme jakýkoliv způsob a řešení, který by nejen zajistil chod organizací v přiměřeném rozsahu, zabránil opakovaným „kolapsům“ institucí z důvodu velkého rozšíření nákazy, ale s tím i v maximální možné míře ochránil zaměstnance. U naší profese jsou v současné době tyto podmínky velice obtížně slučitelné a možnost testování by byla jedním z efektivních řešení. Navíc, bez ohledu na politické preference na názory, případné testování má za účel především ochranu nejen každého z nás, je i projevem odpovědnosti vůči ostatním kolegům a jejich rodinám.


                                              Jiří Dokoupil v. r.
                                 prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR