• web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

Vítejte na oficiálních stránkách UNIE – odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR.

Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila dnes (19. 3. 2020) vláda. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.  „Musíme lidem co nejvíce usnadnit současnou situaci a pomoci rodinám řešit problémy, se kterými se v souvislosti s uzavřením škol a dalších dětských zařízení potýkají." říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Ministryně Maláčová prosadila program Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa.


Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Na stránkách divadelních novin došlo k veřejné polemice nad současným stavem v Divadle FXŠ Liberec. Celou debatu odstaartoval otevřený dopis šéfa opery p. Martina Doubravského prezidentu UNIE orchestrálních hudebníků ČR p. Jiřímu Dokoupilovi. K věci se vyjádřilo několik diskutérů včetně několika profesionálních hudebníků. Pokud si tuto debatu chete přečíst tak následujte tento odkaz.

https://www.divadelni-noviny.cz/otevrene-dopisovani-s-odborari

Po roční snaze se podařilo dosáhnout zrušení první tarifní platové tabulky a posunout i zaměstnance v kultuře do tarifní platové tabulky č. 2. To, i s následným nárůstem všech tarifů o 1.500 Kč, udělá nárůst o 8 - 10,9 %. Jde rozhodně o zásadní úspěch, to především v naší snaze dorovnat platy v kultuře na odpovídající úroveň. Bohužel náš čeká ještě dlouhá cesta k "cíli". S tímto nyní řešíme zcela fatální situaci, kde MF ČR s premiérem Babišem navrhují ve státním rozpočtu snížení prostředků na živé umění až o 300 mil. Kč. Bojujeme, aby toto katastrofální snížení prostředků, to i vzhledem k nárůstu platů, bylo zastaveno, naopak aby kapitola rozpočtu MK ČR v této oblasti byla posílena. www.novinky.cz/domaci/clanek/platy-ve-verejne-sfere-vzrostou-vsem-o-1500-korun-dohodla-se-koalice

Společný cíl?
 
Souhlasíme  s  tvrzením  paní  ředitelky  Levko  o  nutnosti  změnit  systém  financování  velkých třísouborových  divadel,  které  jsou  zřizovány  pouze  místními  samosprávami,  v  našem  případě
městem Liberec. Odborové svazy působící v kultuře, včetně Unie orchestrálních hudebníků ČR, se dlouhodobě  snaží  podporovat  vznik takzvaného  vícezdrojového  financování  ve  formátu město/kraj/stát.  Je  však  nutné  zdůraznit,  že  podporujeme  nejlépe  úpravu  fungování  současné příspěvkové  organizace,  tak  aby  bylo  možné  spoluzřizovat  a  spolufinancovat  kulturní  organizace, ale  při  zachování  veškerých  práv,  podmínek  práce  a  odměňování  zaměstnanců. 

Usnesení pracovního týmu RHSD pro kulturní otázky ze dne 3.9.2019

Zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů a vedení MK ČR (pracovní tým RHSD pro kulturní otázky) zásadně odmítají současný záměr MF ČR a premiéra Andreje Babiše omezit finanční prostředky pro oblast živého umění, konkrétně dotační programy.