• web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

Vítejte na oficiálních stránkách UNIE – odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR.

Ministerstvo kultury ČR vydalo doporučení, to adresně ke kolektivním tělesům, aby lidé a organizace využívali bezplatné AG testování, které je možné nyní provést jednou za tři dny. Řada organizací, přestože vyvíjí zvýšenou činnost i v současném nejvyšším stupni rizika, testování neřeší. Příští týden máme jednat s ministrem kultury o možnosti pravidelného testování kolektivních těles PCR metodou, samozřejmě za přímé podpory státu. Nejenže je podle dostupných informací PCR test citlivější a spolehlivější, ale samotný odběr kloktáním je především pro opakované užití rozhodně komfortnější. O testování PCR metodou formou kloktání jsme již před 3 týdny jednali s představiteli Ústavu molekulární a transplantační medicíny v Olomouci, který funguje v rámci Univerzity Palackého. O výsledku jednání Vás budeme informovat.
 

Ve čtvrtek 17. 12. 2020 se uskutečnilo jednání s ministrem kultury, který představil dokument Teze státní kulturní politiky (SKP) pro období 2021 - 2025+. I při jednání jsme uvedli, že poslední SKP nebyla ani schválena vládou, ale byla vzata jen na vědomí, ergo bez přijaté závaznosti, alespoň některých konkrétních bodů, které by měly být reálně proveditelné, zůstane SKP jen dalším nefunkčním dokumentem plným proklamací a frází. Další podmínkou smysluplného naplňování SKP jsou prostředky, kterých se v kultuře stále nedostává v potřebné míře, naopak hrozí jejich další úbytek s přijetím nového daňového balíčku. Jistou nadějí je Národní plán obnovy, který by mohl přinést do oblasti kultury bezprecedentní podporu ze strany EU.

 

Výzva vedení Unie OH ČR k problematice testování na SARS-CoV-2 u zaměstnavatele

                                                                                                       27. 11. 2020

Vedení Unie OH ČR tímto vyzývá všechny zaměstnance symfonických, komorních a divadelních orchestrů, aby, v případě možnosti testování na patogen SARS-CoV-2 zaměstnavatelem, projevili k tomuto postupu ochotu a vstřícnost.


Již od dubna 2020 se intenzivně snažíme dojednat s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR podrobné podmínky fungování kolektivních těles při zhoršené epidemiologické situaci. Bohužel, nikoliv vinou odborových svazů a organizací, taková metodika nebyla doposud vydána. V oblasti „živého“ umění, na rozdíl od jiných profesí, je problematické zajistit i ty nejzákladnější prvky ochrany zaměstnanců – roušky, rozestupy, home office apod. Jak se ukazuje i v jiných oborech a podnicích, mezi nejúčinnější formy boje proti šíření nemoci COVID-19 je testování zaměstnanců.
I z tohoto důvodu hledáme jakýkoliv způsob a řešení, který by nejen zajistil chod organizací v přiměřeném rozsahu, zabránil opakovaným „kolapsům“ institucí z důvodu velkého rozšíření nákazy, ale s tím i v maximální možné míře ochránil zaměstnance. U naší profese jsou v současné době tyto podmínky velice obtížně slučitelné a možnost testování by byla jedním z efektivních řešení. Navíc, bez ohledu na politické preference na názory, případné testování má za účel především ochranu nejen každého z nás, je i projevem odpovědnosti vůči ostatním kolegům a jejich rodinám.


                                              Jiří Dokoupil v. r.
                                 prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Rezortní matici opatření pro kulturu. Dole pod obrázkem najdete odkaz ke stažení ve formátu *.pdf.

Stáhnout jako pdf

2. 7. 2020 proběhlo také první společné jednání pracovní skupiny RHSD pro kulturní otázky na MK ČR po dlouhé řadě videokonferencí. Na programu krom současné situace týkající se opatření proti šíření COVID-19, byla i příprava státního rozpočtu, respektive rozpočtu MK ČR pro rok 2021, nebo novela zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury, ze které by snad mohla vzejít možnost spoluzřizování kulturních institucí – příspěvkových organizací.

Vážené kolegyně a kolegové,

Ve čtvrtek 2. 7. 2020 proběhlo jednání s vedením města Karlovy Vary. Výstup z jednání je, že magistrát nebude snižovat počet funkčních míst v Karlovarském symfonickém orchestru, zároveň dojde k zamýšlenému jednání s vedením Karlovarského kraje a ministra kultury. Na jednání za Unii OH ČR byli Jiří Dokoupil, Martin Ondráček, dále pak ředitel KSO KV Petr Polívka a předseda ASOPS Roman Dietz.