Ve středu 18. 3. 2020 poprvé zasedala tripartita MK ČR online, to za účasti ministra kultury Lubomíra Zaorálka. V tuto chvíli se řeší nastavení systému sběru dat a informací pro hodnocení dopadů nejen na jednotlivé organizace, ale i na jednotlivé segmenty a celý sektor kultury.

Dále se hledají cesty pomoci jak organizacím zřizovaným, tak nezřizovaným, také lidem v režimu OSVČ. Již nyní se diskutuje přístup státu vůči organizacím napojených na rozpočty samospráv. Chceme být připraveni a budeme se snažit pomoci. Děkujeme ministrovi za otevřený přístup a dosavadní odpovědné řízení rezortu.