Unie OH ČR přímo podpořila kampaň Karlovarského symfonického orchestru hrajuzavary.
https://www.facebook.com/hashtag/hrajuzavary.

Je obdivuhodné, jak intenzivně a kvalitně se semkli lidé v tomto orchestru, aby bránili jednu z nejstarších kulturních institucí v zemi. A je zároveň smutné, že ne všichni odpovědní politici jejich motivace sdílí. Držíme palce!*