Česká filharmonie a její šéfdirigent a hudební ředitel Semjon Byčkov vypisují
KONKURZ


na místo hráče na klavír / klávesové nástroje


(1/2 úvazku s nástupem od 1. 5. 2023,
s povinností korepetice)


Konkurzní řízení se uskuteční 27. 1. 2023 Uzávěrka přihlášek: 20. prosince 2022

Vyplňte, prosím, formulář přihlášky včetně odkazu na videonahrávku a zároveň zašlete svůj strukturovaný životopis s kopií dokladu o dosaženém vzdělání na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


POŽADOVANÝ KONKURZNÍ REPERTOÁR:
VIDEONAHRÁVKA K PŘEDVÝBĚRU (NE STARŠÍ 1 ROKU)
(odkaz na nahrávku uvést do přihlášky spolu s názvem a autorem skladby):
Sonáta z období klasicismu (od autora dle vlastního výběru) – 1. věta (rychlá věta
v sonátové formě)

NEBO
Rozsáhlejší sólová skladba (dle vlastního výběru)

SKLADBY PRO 1. KOLO (anonymní):
1. Sonáta z období klasicismu (od autora dle vlastního výběru) – 1. věta (rychlá věta
v sonátové formě)
2. Rozsáhlejší sólová skladba (dle vlastního výběru)
Výběr repertoáru upřesněte v přihlášce.
Orchestrální party:
I. Stravinskij: Pták Ohnivák, Tanec Kostěje (od č. 93 do č. 96)
B. Martinů: Invence pro orchestr H 234, kadence z 1. věty (od č. 10 šest taktů)

SKLADBY PRO 2. KOLO (neanonymní):
Orchestrální party:
B. Martinů: Invence pro orchestr H 234, kadence z 2. věty (od č. 20 do č. 21)
B. Martinů: Polní mše, kantáta H 279, kadence (od č. 24 do č. 28)
I. Stravinskij: Petruška, 1. část (od č. 3 do č. 7)
I. Stravinskij: Petruška, 2. část (od č. 97 do č. 108)
O. Respighi: Římské pinie, 3. část (I pini del Gianicolo)
S. Prokofjev: Symfonie č. 6, od č. 36 čtrnáct taktů
J. Delécluse: 5 krátkých kusů pro bicí a klavír, část 2. a 5.
S. Hojný: Etuda (Sarabanda)

Hra z listu

Uzávěrka přihlášek: 20. prosince 2022