KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení místa

hráče/ky do skupiny II. houslí (tutti).

 

Konkurz se uskuteční dne 16. listopadu 2022 v 9.00 hodin

v sídle Filharmonie Brno, p. o. – Besední dům, Komenského náměstí 8

 

PODMÍNKY KONKURZU:

1. kolo

Jedna věta z koncertu s kadencí W. A. Mozarta

orchestrální party:

B. Smetana: Prodaná nevěsta – předehra

B. Smetana: Šárka

W. A. Mozart: Symfonie č. 38 D dur Pražská, KV 504

 

2. kolo

První nebo druhá a třetí věta z koncertu D dur L. v. Beethovena nebo z libovolného koncertu od romantismu do poloviny 20. století

orchestrální party:

L. Janáček: Glagolská mše Intráda

L. Janáček: Taras Bulba

R. Strauss: Tak pravil Zarathustra

L. v. Beethoven: Symfonie č. 9, Scherzo

 

Písemné přihlášky, strukturovaný životopis s osobními a kontaktními údaji a uvedením své interpretační praxe i kopii dokladu o ukončeném vzdělání (minimálně maturitní zkouška ke dni nástupu) zašlete nejpozději do 14. října 2022 na adresu: Filharmonie Brno, p. o., Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (tel. 539 092 802).

Současně s přihláškou rovněž sdělte svůj zájem/nezájem o zajištění klavírního doprovodu a zaslání notových partů. Ty budou po datu uzávěrky přihlášek (14.10.2022) poskytnuty
pozvaným uchazečům spolu s dalšími informacemi na vyžádání v tištěné nebo elektronické podobě notovým archívem Filharmonie Brno, (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 539 092 848), ve stejné době budou také ke stažení na www.filharmonie-brno.cz.

 

1. kolo konkurzu je anonymní.

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2023

 

V Brně dne 22. července 2022

PhDr. Marie Kučerová

ředitelka Filharmonie Brno, p. o.