• web_01_SCF.png
 • web_02_MDO.png
 • web_03_CF.png
 • web_04_HK.png
 • web_05_FOK.png
 • web_06_MFO.png
 • web_07_KSO.png
 • web_arindam-mahanta-217437-unsplash.jpg
 • web_classical-music-1838390_1920.jpg
 • web_classical-music-2199088_1920.jpg
 • web_concert-662851_1920.jpg
 • web_concert-2270190_1920.jpg
 • web_ensemble-619260_1920.jpg
 • web_manuel-nageli-575839-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-575848-unsplash.jpg
 • web_manuel-nageli-739283-unsplash.jpg
 • web_orchestra-1247260_1920.jpg
 • web_orchestra-1701842_1920.jpg
 • web_orchestra-1815711_1920.jpg
 • web_orchestra-2098877_1920.jpg

Vítejte na oficiálních stránkách UNIE – odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR.

Výzva vedení Unie OH ČR k problematice testování na SARS-CoV-2 u zaměstnavatele

                                                                                                       27. 11. 2020

Vedení Unie OH ČR tímto vyzývá všechny zaměstnance symfonických, komorních a divadelních orchestrů, aby, v případě možnosti testování na patogen SARS-CoV-2 zaměstnavatelem, projevili k tomuto postupu ochotu a vstřícnost.


Již od dubna 2020 se intenzivně snažíme dojednat s Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR podrobné podmínky fungování kolektivních těles při zhoršené epidemiologické situaci. Bohužel, nikoliv vinou odborových svazů a organizací, taková metodika nebyla doposud vydána. V oblasti „živého“ umění, na rozdíl od jiných profesí, je problematické zajistit i ty nejzákladnější prvky ochrany zaměstnanců – roušky, rozestupy, home office apod. Jak se ukazuje i v jiných oborech a podnicích, mezi nejúčinnější formy boje proti šíření nemoci COVID-19 je testování zaměstnanců.
I z tohoto důvodu hledáme jakýkoliv způsob a řešení, který by nejen zajistil chod organizací v přiměřeném rozsahu, zabránil opakovaným „kolapsům“ institucí z důvodu velkého rozšíření nákazy, ale s tím i v maximální možné míře ochránil zaměstnance. U naší profese jsou v současné době tyto podmínky velice obtížně slučitelné a možnost testování by byla jedním z efektivních řešení. Navíc, bez ohledu na politické preference na názory, případné testování má za účel především ochranu nejen každého z nás, je i projevem odpovědnosti vůči ostatním kolegům a jejich rodinám.


                                              Jiří Dokoupil v. r.
                                 prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Rezortní matici opatření pro kulturu. Dole pod obrázkem najdete odkaz ke stažení ve formátu *.pdf.

Stáhnout jako pdf

2. 7. 2020 proběhlo také první společné jednání pracovní skupiny RHSD pro kulturní otázky na MK ČR po dlouhé řadě videokonferencí. Na programu krom současné situace týkající se opatření proti šíření COVID-19, byla i příprava státního rozpočtu, respektive rozpočtu MK ČR pro rok 2021, nebo novela zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury, ze které by snad mohla vzejít možnost spoluzřizování kulturních institucí – příspěvkových organizací.

Vážené kolegyně a kolegové,

Ve čtvrtek 2. 7. 2020 proběhlo jednání s vedením města Karlovy Vary. Výstup z jednání je, že magistrát nebude snižovat počet funkčních míst v Karlovarském symfonickém orchestru, zároveň dojde k zamýšlenému jednání s vedením Karlovarského kraje a ministra kultury. Na jednání za Unii OH ČR byli Jiří Dokoupil, Martin Ondráček, dále pak ředitel KSO KV Petr Polívka a předseda ASOPS Roman Dietz.

 Unie OH ČR přímo podpořila kampaň Karlovarského symfonického orchestru hrajuzavary.
https://www.facebook.com/hashtag/hrajuzavary.

Je obdivuhodné, jak intenzivně a kvalitně se semkli lidé v tomto orchestru, aby bránili jednu z nejstarších kulturních institucí v zemi. A je zároveň smutné, že ne všichni odpovědní politici jejich motivace sdílí. Držíme palce!*

 

V úterý 16. 6. 2020 bylo na X. Sjezdu Unie OH ČR zvoleno nové prezidium Unie ve složení: Jiří Dokoupil (Janáčkova filharmonie Ostrava) – prezident, Jana Horáková (Filharmonie Brno) – viceprezidentka, Vratislav Vlna (ND Praha) – viceprezident.