Česká filharmonie
a její šéfdirigent a hudební ředitel
Semjon Byčkov vypisují
Konkurzní řízení se uskuteční
26. června 2023
Vyplňte, prosím, formulář přihlášky včetně odkazů
na videonahrávky
Formulář zde
a zároveň zašlete svůj strukturovaný životopis s kopií
dokladu o dosaženém vzdělání na adresu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Uzávěrka přihlášek: 28. května 2023
 
POŽADOVANÝ KONKURZNÍ REPERTOÁR:
VIDEONAHRÁVKY K PŘEDVÝBĚRU:
(Odkazy na obě nahrávky na YouTube uveďte do přihlášky. Nahrávky nesmí být
starší 1 roku. Skladby, které nejsou sólovými kusy, musí být s klavírním doprovo-
dem. Maximální délka obou nahrávek dohromady nesmí překročit 15 minut.)
1. J. S. Bach: Preludium ze suity pro sólové violoncello č. 4, 5, nebo 6
2. Jakýkoli koncertní kus pro violoncello (část sonáty, koncertu či sólová skladba)
SKLADBY PRO 1. KOLO (anonymní):
1. J. Haydn: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D dur, Hob. VIIb/2
(1. věta s kadencí)
2. Orchestrální party:
R. Strauss: Don Juan, symfonická báseň, op. 20 (výběr)
L. van Beethoven: Stvoření Prométhea, hudba k baletu, op. 43
(výběr: Adagio - vlc solo)
SKLADBY PRO 2. KOLO (neanonymní, s orchestrem):
1. A. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 (1. věta)
2. R. Strauss: Don Quixote, symfonická báseň, op. 35 (sólový part violoncella,
výběr: Don Quixote téma + Var. I., V., VIII. a Finale)
3. Orchestrální party:
J. Brahms: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur, op. 83 (3. věta)
J. Suk: Serenáda pro smyčcový orchestr Es dur, op. 6 (3. věta)
D. Šostakovič: Symfonie č. 15 A dur, op. 141 (2. věta)
A. Dvořák: Slovanský tanec č. 4 F dur, op. 46
G. Rossini: Vilém Tell, předehra k opeře
Orchestrální party ke stažení ZDE.